Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

 ERGAntagonistikotitas_1130X280

002-up-arrow Ύψος Επένδυσης
20.000€ – 200.000€
004-signs Ποσοστό Ενίσχυσης
50% – 65%
005-wallet Προθεσμία
18.06.2020
 

Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων – κατά προτεραιότητα – των οκτώ (8) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 400.000.000€ (δημόσια δαπάνη), κατανεμημένος ως εξής:
Περιφέρειες Δημόσια Δαπάνη
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 172.000.000,00 €
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 50.000.000,00 €
Αττική 150.000.000,00 €
Στερεά Ελλάδα 17.000.000,00 €
Νότιο Αιγαίο 11.000.000,00 €
Σύνολο : 400.000.000,00 €

Δικαιούχοι της Δράσης

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις καθώς και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική, ΚοινΣΕΠ και Συνεταιρισμός].
  • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» του οδηγού.
  • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
  • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια
  • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
  • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
  • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
  • Να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ., σε μία μόνο Περιφέρεια.
  • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Όρια Προϋπολογισμού – Ποσοστό Ενίσχυσης

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων είναι τα ακόλουθα :  
Ελάχιστος Μέγιστος ΠοσοστόΕνίσχυσης (%)
Προϋπολογισμός 20.000,00€ 200.000,00€ 50% – 65%
  Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, επηρεάζονται από τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων καθώς και την κατηγορία δαπάνης, όπως αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί:  
Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης Επιχορήγηση (%) για επιχειρήσεις με  εξαγωγική δραστηριότητα=< 8% του Κύκλου Εργασιών Επιχορήγηση (%) για επιχειρήσεις με  εξαγωγική δραστηριότητα> 8% και =< 25%του Κύκλου Εργασιών Επιχορήγηση (%) για επιχειρήσεις με  εξαγωγική δραστηριότητα>  25%του Κύκλου Εργασιών
1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 50% 60% 65%
2. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών 50% 60% 65%
3. Ετικέτα – Συσκευασία – Branding 50% 60% 65%
4.ΨηφιακήΠροβολή 50% 60% 65%
5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες 50% 50% 50%
6. Μεταφορικά Μέσα 50% 50% 50%
7. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων(νέο προσωπικό) 50% 60% 65%
Το ποσοστό της εξαγωγικής δραστηριότητας, υπολογίζεται ως προς τον κύκλο εργασιών του έτους που προηγείται πριν την υποβολή της πρότασης.

Επιλέξιμες Δαπάνες – Έναρξη Επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (Δηλαδή η 19.12.2018). Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτικό να συνδέεται με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
Α/Α
Κατηγορία Δαπάνης
Μέγιστο επιλέξιμο Ποσοστό/ Ποσό στον επιχορηγούμενο ΠΥ
1
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Έως 100%
1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός ΕξοπλισμόςΠρομήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού για:- τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ή / και την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας,- την τυποποίηση των προϊόντων,- που εξυπηρετούν ανάγκες που προκύπτουν από την διαδικασία πιστοποίησης των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
1.2      Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό ΈλεγχοΠρομήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονου καινούργιου και αμεταχείριστου εργαστηριακού εξοπλισμού για την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρεται εξοπλισμός για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές, αναλύσεις και διενέργεια ποιοτικού ελέγχου/ διασφάλιση ποιότητας/ διασφάλιση συμμόρφωσης με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα.
1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος.1.3.1. Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών. Μονάδες Σ.Η.Θ.Y.A. | Συστήματα θέρμανσης ή και ψύξης καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης με σύστημα εκμετάλλευσης ΑΠΕ | Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού | Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων | Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BEMS) | Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους παραγωγής / αποθήκευσης.1.3.2. Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας. Δαπάνες για αντικατάσταση καυσίμου | Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης προδιαγραφών Ι.Ε.4. | Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού | Αντικατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων για μείωση απωλειών | Αντικατάσταση, αποσυμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος EMS | Αντικατάσταση ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α.1.3.3 Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος. Μονάδες διαχείρισης υγρών & στερεών αποβλήτων | Συστήματα για τον περιορισμό της ρύπανσης | Εξοπλισμός για τη μείωση αέριων ρύπων/όχλησης και μείωσης κατανάλωσης/απώλειας νερού.
1.4 Λοιπός Εξοπλισμός- Προμήθεια σύγχρονου, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης. (Ενδεικτικά αναφέρονται: Ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα ανυψωτικά, περονοφόρα παντός τύπου (πχ τύπου ΚΛΑΡΚ), προμήθεια ψυκτικού θαλάμου για μετατροπή επαγγελματικού αυτοκινήτου)- Προμήθεια σύγχρονων καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων έργου απαραίτητων για την λειτουργία της επιχείρησης. (Ενδεικτικά αναφέρονται: Εκσκαφείς κ.ο.κ.)
1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό- Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού σχετικού με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.- Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS).- Προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.- Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.α).- Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e – Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C, είτε B2B /B2E για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς κ.α
– Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version)
έως 2.500€
– Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες.
έως 4.000€
2
Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
Έως 100%
2.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.ΕΣυμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία της επιχείρησης (π.χ τεχνική μετάφραση, ξένη νομοθεσία, ειδικές απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο των προϊόντων στην χώρα προορισμού)- Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε από διαπιστευμένους φορείς.- Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας για την κατοχύρωση σήματος CE / εξειδικευμένα σήματα (π.χ ecolabel)- Βιομηχανικοί έλεγχοι- Συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. (Ενδεικτικά αναφέρονται: CE, ΕΝ 15088, ΕΝ 998-2, ΕΝ 1090-1)
2.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης.- Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού.(Ενδεικτικά αναφέρονται: ISO 9001 | ΕΛΟΤ EN ISO 45001 | EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000 | ISO 27001 | ISO 50001 | ISO 14001 | EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22301 | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485 | Θρησκευτικές Πιστοποιήσεις (π.χ HALAL, Kosher) | Ιδιωτικά πρότυπα (FSCC 22000, BRC, IFS v.6 κ.α)) 10.000€  ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος
2.3 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας  
Ενέργειες για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος
8.000€
Κατοχύρωση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
1.500€
Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
5.500€
Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.  
3
Συσκευασία
 – Ετικέτα – Branding
Έως 25%
Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας
6.000€
/ προϊόν
Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας
2.000€
/ προϊόν
Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)
2.000€
4
Ψηφιακή Προβολή/
Έως 15.000€
Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)
1.000€
/μήναέως 12 μήνες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
2.000€
5 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες Έως 16.000€
5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού- Υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.- Αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.- Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 12.000€Εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες της κατηγορίας 1
5.2
Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
4.000€
6
Μεταφορικά Μέσα
Έως 50%
6.1 Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης  
6.2 Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/ βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/ βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)  
Μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήματος (από 6 τόνους και άνω) σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG)
12.000€
Μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήματος (από 3,5 μέχρι 6 τόνους) σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) 7.000€
Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου επαγγελματικού ή μικτής χρήσης οχήματος μέχρι και 3,5 τόνους σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) 3.500€
Μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήματος άνω των 2.500cc σε κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) 3.500€
Μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήματος μέχρι 2.500 cc σε κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) 2.000€
7 Μισθολογικό Κόστος Νέου Προσωπικού Έως 20%
Μισθολογικό κόστος νέου  προσωπικού με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) και έως 30.000€(15.000/ΕΜΕ)

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συγκριτική και θα γίνει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Προϋπόθεση για να υποβληθεί μια επενδυτική πρόταση είναι να συγκεντρώνει ως ελάχιστη βαθμολογία το 50.
Κριτήρια Αξιολόγησης Δράσης
Κριτήριο Υπολογισμός Min Max ΣυντελεστήςΣτάθμισης
1

Μονάδες Εργασίας

Μέσος όρος Εργαζομένων την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης .(Βαθμολογούνται οι ΕΜΕ πέραν των 2 και μέχρι την 22η, με 5 μονάδες ανά ΕΜΕ)

ΕΜΕ = 2 : 0 βαθμοί
ΕΜΕ >=22 : 100 βαθμοί
Σε άλλες περιπτώσεις: ΕΜΕ*5 βαθμοί
0 100 15%
2

Κέρδη προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

   3 κερδοφόρες χρήσεις: 100
   2 κερδοφόρες χρήσεις:   60
   1 κερδοφόρα χρήση:       30
   0 κερδοφόρες χρήσεις:     0
0 100 25%
3

Κέρδη προ τόκων και φόρων

EBIT (ΚΠΤΦ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

   3 κερδοφόρες χρήσεις: 100
   2 κερδοφόρες χρήσεις:   60
   1 κερδοφόρα χρήση:       30
   0 κερδοφόρες χρήσεις:     0
0 100 10%
4

Κέρδη προ φόρων

Μέσο όρο ποσοστού εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών.

   3 κερδοφόρες χρήσεις: 100
   2 κερδοφόρες χρήσεις:   60
   1 κερδοφόρα χρήση:       30
   0 κερδοφόρες χρήσεις:     0
0 100 5%
5

Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης

Έλεγχος αύξησης του κύκλου  εργασιών, την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

     Αύξηση τις 3 χρήσεις: 100
     Αύξηση τις 2 χρήσεις:   60
     Αύξηση τη 1 χρήση:      30
      0 χρήσεις με αύξηση:     0
0 100 10%
6

Επενδυτική Πολιτική της Επιχείρησης (ΔΕΠ)

Μέσος όρος Ιδιωτικής Συμμετοχής της Επιχείρησης (ΙΣ) για την χρηματοδότηση αγοράς παγίων και άυλων την τελευταία τριετία προς τον Μέσο όρο Κερδών προ Φόρων, τόκων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) την τελευταία τριετία

ΔΕΠ <=0 : 0 βαθμοί
ΔΕΠ >1 : 100 βαθμοί
Σε άλλες περιπτώσεις: ΔΕΠ*100 βαθμοί
0 100 5%
7

Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου

Εξασφάλιση από τους εταίρους/μετόχους της εταιρείας  της Ιδιωτικής Συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου, εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια ή βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου)  ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 100% 100
Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0% και μικρότερο του 100%εΙΣ = Εξασφάλιση Ιδ. ΣυμμετοχήςσΙΣ = Συνολική Ιδ. Συμμετοχής 100* εΙΣ/σΙΣ
Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 0% 0
0 100 25%
8

Τόπος υλοποίησης επένδυσης

Εξετάζεται αν ο τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εμπίπτει στις παρακάτω ειδικές περιοχές:       • ορεινή • παραμεθόρια απόσταση 30 χλμ από σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσων, • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων • περιοχές με μείωση μόνιμου πληθυσμού > 30% διάστημα 2001- 2011

     Ειδική περιοχή: 100 βαθμοί
     Λοιπές περιοχές:  0 βαθμοί
0 100 5%

Διάρκεια Υλοποίησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Διάρκεια Υλοποίησης Υποχρέωση Υλοποίησης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
ΕργαλειοθήκηΑνταγωνιστικότητας Εικοσιτέσσερις(24) Μήνες 30% Δύο (2)Με την εκτέλεση 30% έως 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 

Περίοδος Υποβολής

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και γίνεται στις ακόλουθες ημερομηνίες:  
Έναρξη Υποβολής
06.02.2019
  Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της, ήτοι μέχρι τις 18.06.2020. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.   Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης. Η υποβολή ελλιπούς Ηλεκτρονικού Φάκελου, θα οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης.

Σχετικά Έντυπα

Leave a comment