Ενεργά Προγράμματα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα»

Ημέρες που απομένουν:

Read more

epexo
Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό


Ημέρες για την έναρξη:

Read more

anaptiksiakos
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Read more

BgImg

Φόρμα Επιλεξιμότητας

συμπληρώστε τώρα