Ενεργά Προγράμματα

ptihiouhoi - B
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B’ Κύκλος)

Ημέρες που απομένουν:

Read more

anaptiksiakos
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Read more

DRASI 4.2.1
Δράση 4.2.1 – Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν να είναι γεωργικό

Ημέρες που απομένουν:

Read more

DRASI 4.2.2
Δράση 4.2.2 – Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν MH γεωργικό

Ημέρες που απομένουν:

Read more

BgImg

Φόρμα Επιλεξιμότητας

συμπληρώστε τώρα