Αναμενόμενα Προγράμματα

Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων
Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων

Read more

Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, για άνεργους άνω των 45 ετών
Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, για άνεργους άνω των 45 ετών

Read more

Αναβάθμιση υφισταμένων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου - Εστίασης - Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Αναβάθμιση υφισταμένων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου – Εστίασης – Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Read more

yfistamenes
Ενίσχυση Πολύ Μικρών και Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές (Β Κύκλος)

Read more

Αναβάθμιση Εταιριών Franchising
Αναβάθμιση Εταιριών Franchising

Read more

Σύγχρονη Μεταποίηση

Read more

Εξωστρέφεια ‐ Διεθνοποίηση ΜΜΕ
Εξωστρέφεια ‐ Διεθνοποίηση ΜΜΕ

Read more

neofyhs
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Β’ Κύκλος)

Read more

BgImg

Φόρμα Επιλεξιμότητας

συμπληρώστε τώρα