HotelRating 1130X280

Κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (14/Β/12-1-2015) η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων & Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση όλα τα Ξενοδοχεία και τα ΕΕΔΔ απαιτείται να επανελεγχθούν έως 31.12.2017, προκειμένου να λάβουν Πιστοποιητικό Κατάταξης.

Ποια είναι η διαδικασία κατάταξης

Η διαδικασία απαιτεί τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης από την επιχείρηση και υποβολή αίτησης προς το ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού.

Σε αυτή δηλώνονται οι Υποχρεωτικές Λειτουργικές Προδιαγραφές (ΥΛΠ), οι Υποχρεωτικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΥΤΠ) καθώς και τα Βαθμολογούμενα Κριτήρια (ΒΚ) και προκύπτει η τελική βαθμολογία – κατάταξη.

Στη συνέχεια, διαπιστευμένος φορέας που επιλέγεται από την επιχείρηση, πραγματοποιεί αυτοψία και συντάσσει τεχνική έκθεση βάση των δηλωμένων στοιχείων που πληρούνται και τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνονται από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα.

Η τεχνική έκθεση κατατίθεται στο Ξ.Ε.Ε. με ευθύνη της επιχείρησης και η αρμόδια υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με την τεχνική έκθεση. Η επιχείρηση καταθέτει το πιστοποιητικό κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, διαφορετικά ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της επιχείρησης.

Το πιστοποιητικό θα έχει διάρκεια 5 χρόνων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ανακατάταξης οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.

Τι μπορεί να κάνει η Β2 για εσάς

Η B2 Consultants μπορεί να φανεί πολύτιμος συνεργάτης σας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και να σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Αυτοψία και σύνταξη του ερωτηματολογίου Αυτοαξιολόγησης
  • Προτάσεις – Λύσεις για τη βελτίωση της κατάταξης της επιχείρησης
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε θέματα αδειοδοτήσεων
  • (υπηρεσίες πολιτικών μηχανικών, τοπογράφων, μηχανολόγων μηχανικών)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα ποιότητας (π.χ ISO 9001, 22000, 14001 κλπ)
  • Επιμέλεια αναγκαίων φυλλαδίων, εγχειριδίων και ιστοσελίδας.

Βασική Νομοθεσία

Α/Α Υπουργική Απόφαση Φ.Ε.Κ.
1 ΥΑ 219 – Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα. 14Β/12.01.2015
2 ΥΑ 216 – Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων. 10Β/09.01.2015
3 YA 91 Προδιαγραφές κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων
(Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» ΦΕΚΒ 2840).
69Β/16.01.2015
1 YA 21185 – Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ). ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 2840/Β 22.10.2014

Στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο δεν εντάσσονται οι Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες ή Επαύλεις, οι οποίες αδειοδοτούνται με βάση τον Ν.4179/2013, άρθρο 46

BgImg

Φόρμα Επιλεξιμότητας

συμπληρώστε τώρα